0965.666.123 (Tư vấn miễn phí - Mr Hậu)

Hướng dẫn chuyển khoản với tài khoản bưu điện ゆうちょ

Cập nhật: 03/06/2016
Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách chuyển khoản tại ATM từ tài khoản của ngân hàng bưu điện ゆうちょ. Mình chọn ngân hàng này vì mình nghĩ là hầu hết các bạn khi sang Nhật đều có tài khoản này. Sau khi các bạn biết cách chuyển khoản với tài khoản này rồi thì thao tác tại các ngân hàng khác sẽ đơn giản hơn vì các bước nói chung là giống nhau.
Hướng dẫn chuyển khoản với tài khoản bưu điện ゆうちょ

1. Chuyển khoản tới tài khoản cùng ngân hàng ゆうちょ

Bước 1: Chọn 「ご送金」(ごそうきん: nghĩa là gửi tiền)Bước 2: Chọn 「ゆうちょ口座へのご送金」(Chuyển tới tài khoản ngân hàng ゆうちょ)Bước 3: Chọn 「次へ」Bước 4: Đút thẻ (カード) hoặc sổ tài khoản (通帳) vào máy và đợi máy xử lí.


Bước 5: Nhập「 暗証番号」(số pin) và đợi:

Bước 6: Chọn cách nhập tài khoản của người nhận. Ở đây có 3 loại:

① 記号番号(きごうばんごう): số tài khoản

② 店名 (てんめい): tên chi nhánh

③ 振替先照会 (ふりかえさきしょうかい): chọn từ những tài khoản đã lưu

Đối với tài khoản mới gửi lần đầu thì mình chọn số ① như trong ảnh. Tài khoản ゆうちょ bao gồm 2 loại số: 記号(きごう: 5 số đầu tiên) và 番号(ばんごう: 8 số sau)Bước 7: Nhập 「 記号」、chọn xác nhận 「 確認」→ Sau đó nhập tiếp 「 番号」Bước 8: Sau khi nhập xong 2 số trên, chọn 「 確認」
Bước 9: Nhập 「 金額」(きんがく: tổng số tiền muốn gửi). Nhớ bấm 「円」sau khi nhập số xong.Bước 10: Sau khi nhập xong số tiền, chọn 「 確認」Bước 11: Ở đây nó hỏi là có muốn gửi thông báo chuyển tiền qua bưu điện tới người nhận không? Nếu có thì mất phí là 100円. Mình chọn không gửi 「いいえ」Bước 12: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin chuyển tiền bao gồm: 記号、番号 (số tài khoản gửi đến)、受取人名 (tên người nhận)、依頼人名 (tên người gửi, tức là tên mình)、金額 (số tiền) và 送金通知: 無 (không gửi thông báo đến người nhận). Nếu các thông tin đã đúng rồi thì chọn 「 確認」、nếu sai thì nhấn nút vàng để sửa.Bước 13: 「振替先を登録しますか」(Có lưu thông tin tài khoản của người nhận này không?). Nếu đây là tài khoản mà bạn thường xuyên phải chuyển khoản tới thì nên lưu lại để lần sau không cần nhập số nữa, mình muốn lưu nên mình chọn 「はい」. Nếu là tài khoản chỉ chuyển một lần thì chọn không lưu 「いいえ」 → Thông báo đã lưu xong.Bước 14: Chọn xác nhận 「 確認」、lấy hóa đơn → HOÀN THÀNH


2. Chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng khác

Bước 1: Chọn 「ご送金」Bước 2: Chọn 「他行口座へのご送金」(たぎょうこうざへのごそうきん: gửi tới ngân hàng khác)Bước 3: Đút thẻ hoặc sổ vào máy.Bước 4: Chọn tên ngân hàng gửi đến, ở đây mình chọn 「三井住友銀行」 (Mitsui Sumitomo Bank)Bước 5: Chọn 「支店名」(Tên chi nhánh). Chọn bằng cách bấm vào chữ cái đầu tiên của tên chi nhánh, ở đây mình bấm ス, vì tên chi nhánh là 「すずらん支店」Bước 6: Chọn đúng tên chi nhánh:


 
Bước 7: 「預金各種」(loại hình tiền gửi), chuyển khoản bình thường nên luôn chọn là 「普通預金」


 
Bước 8: Nhập số tài khoản của ngân hàng trên vào


Bước 9:  Nhập số tiền, sau đó chọn 「確認」(xác nhận)Bước 10: Xác nhận tên người gửi (ご依頼人名), nếu đúng rồi thì chọn 「はい」Trong trường hợp bạn mượn thẻ của người khác để chuyển tiền thì cần phải thay đổi tên người gửi, lúc đó bạn chọn 「いいえ」、màn hình sẽ hiện lên để bạn nhập đúng tên mình. Ở đây mình chọn 「はい」Bước 11: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa, nếu đúng rồi thì chọn 「確認」→ lấy hóa đơn → Hoàn thành*** Chuyển khoản tới tài khoản đã được lưu.

Như mình đã nói ở trên, nếu bạn chuyển khoản tới tài khoản thường xuyên phải gửi tiền, thì bạn nên lưu lại. Lần chuyên tiền tiếp theo thao tác như sau:

Bước 1, 2, 3, 4, 5 giống y hệt phần 1.

Bước 6: Chọn 「振替先照会」 (ふりかえさきしょうかい): chọn từ những tài khoản đã lưu.Tài khoản đã lưu hiện ra, nhấn vào số 1 như trong ảnh nếu đúng là tài khoản bạn cần chuyển, nếu không đúng nhấn nút vàng để quay trở lại.Sau khi chọn đúng tài khoản bạn chọn số tiền, rồi xác nhận các bước còn lại giống hệt như trên.

Vậy là đã hoàn thành các bước chuyển khoản với tài khoản ゆうちょ rồi nhé. Chúc các bạn thành công!


Đức Trung (tổng hợp)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
   
THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM NHẬT NGỮ JASA
JASA日本語センター
116 Phạm Đính Toái, TP Vinh, Nghệ An
02383.852.999 02388.697.222
info@jasa.edu.vn | info@jasa.edu.vn
http://jasa.edu.vn
THỜI GIAN LÀM VIỆC: Từ thứ 2 - thứ 6
  Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 12h30 - 16h30
LIKE FANPAGE NHẬN THÔNG TIN HỮU ÍCH
MẠNG XÃ HỘI
COPYRIGHT 2016 JASA GROUP. ALL RIGHTS RESERVED.