116 Phạm Đình Toái, TP Vinh, Nghệ An

Thứ Hai - Thứ Sáu

info@jasa.edu.vn

0965.666.123

10 câu nói tiếng Nhật hay về gia đình

Người Nhật coi trọng sự gắn bó và đặt gia đình lên trên nhất. Không chỉ bởi những phẩm chất đặc trưng của con người nơi đây, mà còn bởi tính cách văn hóa tuyệt vời của họ. Cùng tìm hiểu 10 câu nói tiếng Nhật hay về gia đình của Nhật Bản nhé.


Cùng Nhật ngữ Jasa - Học tiếng Nhật tại Nghệ An tìm hiểu câu nói tiếng Nhật hay về gia đình, để cùng trải nghiệm những phẩm chất văn hóa vô cùng đặc biệt trong tình cảm gia đình ở Nhật Bản. Với cách sống trọng nghĩa tình của người Á Đông, thêm vào đó là dân trí cao và tư tưởng nguồn cội, những câu nói hay về gia đình Nhật Bản sau đây có thể trở thành bài học ý nghĩa cho nhiều người.
 
10 câu nói tiếng Nhật hay về gia đình:
 
1 家族 と は, 自然 が 作 り だ し た 傑作 の 一 つ で あ る.
か ぞ く と は, し ぜ ん が つ く り だ し た け っ さ く の ひ と つ で あ る.
Gia đình là một trong những kiệt tác của thiên nhiên.

2 困 っ た と き に 支 え て く れ る の が 家族 で あ る.
こ ま っ た と き に さ さ え て く れ る の が か ぞ く で あ る.
Khi điều tồi tệ xảy đến, gia đình sẽ là nơi nương tựa.

3 家族 と は 人間 社会 に お い て 欠 く こ と の で き な い 最小 単 位 で あ る.
かぞくとはにんげんしゃかいにおいてかくことのできないさいしょうたんいである。
Gia đình là tế bào của xã hội.

4 家族 み ん な が 楽 し め る も の な ん て な い.
か ぞ く み ん な が た の し め る も の な ん て な い.
Không gì vui bằng cả gia đình sum họp.

5 名誉, そ し て 家族 も 守 ら な け れ ば な ら な い.
め い よ, そ し て か ぞ く も ま も ら な け れ ば な ら な い.
Bạn phải bảo vệ danh dự của bạn. Và gia đình của bạn.

6 幸せな家庭はみんな似ている。不幸せな家庭はそれぞれ異なった形で不幸せである。
しあわせなかていはみんなにている。ふしあわせなかていはそれぞれことなったかたちでふしあわせである。
Tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau; còn mỗi gia đình không hạnh phúc đều có nỗi bất hạnh riêng biệt.

7 君が家族を選んだのではない。君が家族に対してそうであるように、家族は神様が君に与えた贈り物なんだ。
きみがかぞくをえらんだのではない。きみがかぞくにたいしてそうであるように、かぞくはかみさまがきみにあたえたおくりものなんだ。
Bạn không chọn gia đình. Họ là những món quà của Thiên Chúa dành cho bạn

8 家族 は 大 切 な も の な ん か じ ゃ な い. 家族 こ そ す べ て だ.
か ぞ く は た い せ つ な も の な ん か じ ゃ な い. か ぞ く こ そ す べ て だ.
Gia đình không phải là một điều quan trọng. Đó là tất cả mọi thứ.

9 家族っていうのは、誰も置いていかれることはないってことだし、忘れられることもないってこと。
かぞくっていうのは、だれもおいていかれることはないってことだし、わすれられることもないってこと。
Gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ lại phía sau hoặc bị lãng quên.

10 家族 は 私 の 強 み で も あ り, 私 の 弱 み で も あ る.
か ぞ く は わ た し の つ よ み で も あ り, わ た し の よ わ み で も あ る.
Gia đình là sức mạnh và điểm yếu của tôi.

Tin liên quan
 • Khai giảng khóa N5, N4, N3 (Cả ngày, 1 buổi) tháng 7/2020. Ưu đãi học phí, từ 3 triệu đồng/khóa cho 15 học viên đầu tiên
 • Khai giảng khóa N5, N4, N3 (Cả ngày, 1 buổi) tháng 7/2020. Ưu đãi học phí, từ 3 triệu đồng/khóa cho 15 học viên đầu tiên
 • Khai giảng khóa tiếng Nhật dành cho trẻ em (từ 6 - 14 tuổi), ưu đãi học phí lên đến 50%
 • Thông báo cuộc thi
   Thông báo cuộc thi ''Hùng biện tiếng Nhật'' năm 2020

   Sau mỗi khóa học, để đánh giá năng lực của học viên trong việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học có nhiều bài kiểm tra, thi giữa khóa và cuối khóa, trong đó thi “Hùng biện tiếng Nhật” là điều kiện bắt buộc. Qua cuộc thi giúp học viên có thêm kinh nghiệm, tự tin hơn trong giao tiếp, và giúp Trung tâm Nhật ngữ Jasa đánh giá tiêu chí để trao giấy khen, học bổng cho các học viên có thành tích học tập xuất sắc, trao thưởng cho những học viên đạt giải.

 • Khai giảng khóa N5, N4, N3, KAIWA, N5 TỐI ngày 8/7, đăng ký ngay để giảm học phí
   Khai giảng khóa N5, N4, N3, KAIWA, N5 TỐI ngày 8/7, đăng ký ngay để giảm học phí

   Trung tâm Nhật ngữ Jasa là Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật đầu tiên tại Nghệ An (Giấy phép đào tạo số: 123/QĐ-SGD&ĐT). Với 6 năm kinh nghiệm giảng dạy cho hàng ngàn học viên sang Nhật Bản học tập và làm việc, Jasa khẳng định là Trung tâm đào tạo tiếng Nhật uy tín, chất lượng nhất hiện nay tại miền Trung.

 • 10 từ vựng Kanji tiếng Nhật với gốc 言
   10 từ vựng Kanji tiếng Nhật với gốc 言

   Trong bài học từ vựng tiếng Nhật này, chúng ta cùng tìm hiểu danh sách 10 từ vựng tiếng Nhật Kanji với gốc 言. Đây là những cụm từ Kanji khá phổ biến và hay gặp.