116 Phạm Đình Toái, TP Vinh, Nghệ An

Thứ Hai - Thứ Sáu

info@jasa.edu.vn

0965.666.123

Tiếng Nhật sơ cấp I - N5

Khóa tiếng Nhật sơ cấp 1 - N5 dành riêng cho những bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật. Jasa cung cấp cho bạn danh sách các đầu sách, phương pháp học, các tips bài, các mẹo học tiếng Nhật hiệu quả phù hợp với trình độ tân binh của mình.


ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khóa N5 là khóa học tiếng Nhật cơ bản nhất, dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Khóa học này học từ bài 1 đến bài 25 của giáo trình Minna no Nihongo.

Chương trình được Nhật ngữ Jasa xây dựng và thiết kế nhằm đảm bảo việc làm quen với tiếng Nhật và tăng cường luyện tập giao tiếp cơ bản.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Kiến thức: Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản, từ vựng từ bài 1 đến bài 25 của giáo trình Minna no Nihongo. Thành thạo 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana.

Từ vựng: Hơn 300 từ vựng với các chủ đề khác nhau.

Kỹ năng: Làm quen và hiểu thêm về tiếng Nhật, có thể nghe và nói những mẫu câu giao tiếp, tự giới thiệu cơ bản.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

- Giờ học sinh động với nhiều hoạt động tương tác, tạo môi trường cho học viên tự tin với tiếng Nhật.

- Giúp học viên nhớ bài ngay tại lớp.

- "Áp lực" sử dụng tiếng Nhật để tạo thói quen nghe - nói phản xạ nhanh chóng.

- Có bài tập tại lớp và bài tập về nhà để củng cố kiến thức.

- Đào tạo văn hóa của Nhật Bản bên cạnh các giờ học về thực hành tiếng.

HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra thường xuyên sau mỗi chuyên đề học (từ vựng, ngữ pháp).

- Kiểm tra giữa khóa và cuối khóa (bao gồm kiểm tra vấn đáp).

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC