116 Phạm Đình Toái, TP Vinh, Nghệ An

Thứ Hai - Thứ Sáu

info@jasa.edu.vn

0965.666.123

Tiếng Nhật sơ cấp II - N4

Học hết từ bài 25 đến bài 50 trong giáo trình Minna no nihongo tương đương vốn từ vựng tối thiểu khoảng hơn 600 từ, nắm chắc 90 cấu trúc ngữ pháp cùng hơn 100 chữ viết hán tự.


Nội dung

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC