116 Phạm Đình Toái, TP Vinh, Nghệ An

Thứ Hai - Thứ Sáu

info@jasa.edu.vn

0965.666.123

Tiếng Nhật trung cấp I - N3

Sau khi kết hoàn thành xong chương trình học các bạn có thể nắm chắc phần kiến thức nền căn bản về ngữ pháp, từ vựng và kanji N3. Đây là khung sườn cơ bản để giúp bạn nắm chắc kiến thức N3 và vận dụng nó một cách linh hoạt.ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC