0965.666.123 (Tư vấn miễn phí - Mr Hậu)
BẢN TIN TRUNG TÂM
Trung tâm Du học Jasa khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa mới ngày 01/06/2016 Trung tâm Du học Jasa khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa mới ngày 01/06/2016
Trung tâm Du học Jasa tiếp tục tuyển sinh khóa học tiếng Nhật - khai giảng ngày 01/06/2016 dành cho những bạn học sinh, sinh viên bắt đầu làm quen với tiếng Nhật với lệ phí thấp. Jasa cam kết hoàn 100% học phí hoặc được học lại miễn phí nếu sau 100 ngày học tập mà không sử dụng được tiếng Nhật
Trung tâm Du học Jasa khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa mới ngày 16/05/2016 Trung tâm Du học Jasa khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa mới ngày 16/05/2016
Trung tâm Du học Jasa tiếp tục tuyển sinh khóa học tiếng Nhật - khai giảng ngày 16/05/2016 dành cho những bạn học sinh, sinh viên bắt đầu làm quen với tiếng Nhật với lệ phí thấp. Jasa cam kết hoàn 100% học phí hoặc được học lại miễn phí nếu sau 100 ngày học tập mà không sử dụng được tiếng Nhật
Trung tâm Du học Jasa khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa mới ngày 09/05/2016 Trung tâm Du học Jasa khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa mới ngày 09/05/2016
Trung tâm Du học Jasa tiếp tục tuyển sinh khóa học tiếng Nhật - khai giảng ngày 09/05/2016 dành cho những bạn học sinh, sinh viên bắt đầu làm quen với tiếng Nhật với lệ phí thấp. Jasa cam kết hoàn 100% học phí hoặc được học lại miễn phí nếu sau 100 ngày học tập mà không sử dụng được tiếng Nhật
Trung tâm Du học Jasa khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa mới ngày 14/04/2016 Trung tâm Du học Jasa khai giảng lớp học tiếng Nhật khóa mới ngày 14/04/2016
Trung tâm Du học Jasa tiếp tục tuyển sinh khóa học tiếng Nhật - khai giảng ngày 14/04/2016 dành cho những bạn học sinh, sinh viên bắt đầu làm quen với tiếng Nhật với lệ phí thấp. Jasa cam kết hoàn 100% học phí hoặc được học lại miễn phí nếu sau 100 ngày học tập mà không sử dụng được tiếng Nhật.
[ Trang trước ] | [ Trang sau ]
Du hoc Nhat Ban
Du hoc Nhat Ban
   
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ JASA
45 Tân Phú Km3, Đại lộ LêNin, TP Vinh, Nghệ An
02383.852.999 02388.697.222
info@jasa.edu.vn
www.jasa.edu.vn | www.duhocjasa.com
THỜI GIAN LÀM VIỆC
  Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h30
LIKE FANPAGE NHẬN THÔNG TIN HỮU ÍCH
MẠNG XÃ HỘI
COPYRIGHT 2016 DUHOCJASA. ALL RIGHTS RESERVED.