LK1-03 Biệt thự Trường Thịnh Phát, Lê Nin, Vinh, Nghệ An

Thứ Hai - Thứ Sáu

info@jasa.edu.vn

0965.666.123

 • Cách đếm số trong tiếng Nhật
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 20
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 19
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 18
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 17
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 16
   Thực hành tiếng Nhật Chương 16

   Việc học thực hành ngôn ngữ Nhật Bản là rất quan trọng, không những giúp chúng ta cải thiện khả năng giao tiếp mà còn giúp phát âm chuẩn và tăng thêm vốn từ vựng Nhật Bản.

   XEM CHI TIẾT
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 15
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 14
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 13
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 12
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 11
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 10
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 9
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 8
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 7
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 6
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 5
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 4
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 3
 • Thực hành tiếng Nhật Chương 2